BeŽindiging Arbeidsovereenkomst

Iedere arbeidsovereenkomst kan worden beŽindigd als zowel werkgever als werknemer dit wensen en hierover overeenstemming bereiken. De werknemer zal echter rekening moeten houden dat de UWV zijn akkoord met het ontslag zal uitleggen vrijwillige werkloosheid en hem daarom geen WW-uitkering zal toekennen. Als gevolg daarvan zou de werknemer zonder inkomsten kunnen komen.

Voor een werknemer geldt daarom als vuistregel: ga nooit, tenzij na deskundige juridisch advies, akkoord met een ontslag. Dit tenzij u er zeker van bent dat u toch geen aanspraak zult maken op WW (bijvoorbeeld in het geval werknemer een nieuwe baan heeft geaccepteerd).

Voor de werkgever geldt dat in geval een werknemer zegt de arbeidsovereenkomst te willen beŽindigen, moet worden nagegaan of dat werkelijk (duidelijk en ondubbelzinnig) zo is. De verklaring van de werknemer zal in een schriftelijke vorm moeten zijn vastgelegd.

Gelet op het wegvallen van inkomen door de rechten te verspelen op een WW uitkering, heeft de werknemer in veel gevallen de mogelijkheid om op zijn verklaring terug te komen.

Contact Form