Overgang ondernemingen

In geval van een overname zijn er vaak twee soorten medewerkers:

  • Enerzijds, medewerkers die mee overgaan met de onderneming; zij worden overgenomen medewerkers genoemd.
  • Anderzijds, medewerkers die reeds in dienst zijn van de overnemer, als de overnemer ook andere ondernemingen drijft.

De overgenomen medewerkers kunnen er aanspraak op maken dat hun arbeidsvoorwaarden niet veranderen door de overname. De CAO blijft op hun van toepassing en de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen blijven voor hen gelden. Medewerkers die reeds in dienst zijn blijven natuurlijk ook aanspraak maken op de arbeidsvoorwaarden die voor hun gelden.

De overnemer moet in bepaalde gevallen ook rekening houden met de duur van de arbeidstijd bij de overdrager. Dit is bijvoorbeeld van belang bij het bepalen van opzeggingstermijn voor een arbeidsovereenkomst . Alsmede bij het bepalen van de duur waarbij de medewerker in aanmerking komt voor een jubileumuitkering of VUT-regeling en in beginsel ook bij de berekening van de anciŽnniteit bij de ontslagaanvragen wegens economische redenen. Het dienstverband is daarmee dus (fictief) langer, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan reeds opgebouwde rechten.

Voor beide groepen medewerkers geldt ťťn bedrijfstak-CAO

Neemt de overnemer een onderneming uit dezelfde bedrijfstak over, dan is het goed mogelijk dat voor alle medewerkers ťťn bedrijfstak-CAO van toepassing is. Deze CAO geldt dan zowel voor de overgenomen medewerkers als voor de reeds in dienst zijnde medewerkers.

Voor beide groepen medewerkers gelden verschillende CAO's

Gelden er voor de twee groepen verschillende CAO's, dan wordt de tweedeling zichtbaar tussen de overgenomen medewerkers en de reeds in dienst zijnde medewerkers. Dit kan zich voordoen, als er voor ťťn van de groepen een bedrijfstak-CAO of ondernemings-CAO geldt, die niet van toepassing is op de andere groep medewerkers. Hoe problematisch deze tweedeling is hangt grotendeels af van de mate waarin de verschillende ondernemingen gescheiden blijven functioneren.

Contact Form