Proeftijd

Een proeftijd is bedoeld om werkgever en werknemer de mogelijkheid te geven nader kennis met elkaar te kunnen maken. Gedurende de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst beŽindigen zonder dat daarvoor speciale regels gelden.

Een proeftijd moet schriftelijk worden aangegaan en mag niet langer dan ťťn maand duren wanneer de arbeidsovereenkomst voor een kortere periode dan twee jaar is aangegaan. Indien de arbeidsovereenkomst voor een periode die langer dan twee jaar duurt is aangegaan mag de proeftijd niet langer duren dan twee maanden.

  • Indien deze termijnen worden overschreden is het proeftijdbeding nietig
  • Middels een CAO mag van de hiervoor aangegeven regels worden afgeweken
  • Ziekte of vakantie van de werknemer kunnen een proeftijd niet verlengen
  • Een proeftijdbeding kan ook niet geldig zijn wanneer tussen werkgever en werknemer al een arbeidsovereenkomst heeft bestaan
  • De lengte van de proeftijd moet in alle gevallen voor werkgever en werknemer gelijk zijn
  • Een werknemer die tijdens de proeftijd wordt ontslagen kan de werkgever verzoeken de reden van het ontslag op papier te zetten
Contact Form