Sociaal plan

Indien tot een reorganisatie binnen een onderneming wordt besloten wordt vaak een sociaal plan gesloten. Dat kan tussen de werkgever en ťťn of meerdere vakbonden (dat kan een CAO zijn), of door de ondernemingsraad en de werkgever.

Ook kan de werkgever er eenzijdig toe overgaan om een sociaal plan aan de werknemers aan te bieden. In dat laatste geval heeft het sociaal plan geen juridische status en is het slechts een eenzijdig aanbod.

Contact Form