Ontslagprocedure bij CWI

Ontslagprocedure bij CWI en toch een vergoeding

Bedrijven kiezen vaak voor de ontslagprocedure bij het CWI om aan een vergoeding te ontkomen. De werknemer kan toch een vergoeding proberen te krijgen door zelf naar de kantonrechter te stappen.

Bedrijven kiezen vaak voor de ontslagprocedure bij het CWI om aan een vergoeding te ontkomen. De werknemer kan toch een vergoeding proberen te krijgen door zelf naar de kantonrechter te stappen.

Ontslagvergunning via het CWI

In het eerste kwartaal van 2003 is het aantal werklozen enorm gestegen. Bedrijven zijn genoodzaakt werknemers te ontslaan vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten. Het valt op dat veel bedrijven voor een ontslagprocedure bij het CWI kiezen. De reden hiervoor is dat de directeur van het CWI niet bevoegd is om een ontslagvergoeding op te leggen. Geeft de directeur van het CWI toestemming om de arbeidsovereenkomst te beŽindigen, dan moet het bedrijf de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Dit betekent dat het bedrijf alleen het loon is verschuldigd over de opzegtermijn. Een ontslagvergoeding is niet aan de orde.

Een werknemer die meent dat de gevolgen van het beŽindigen van de arbeidsovereenkomst voor hem te groot zijn, kan eventueel nog overwegen een 'kennelijk onredelijk ontslag'-procedure te starten bij de kantonrechter om een vergoeding te krijgen. Nadeel van deze procedure is dat het veel tijd in beslag neemt, voordat de kantonrechter beslist. Doorgaans is een werknemer driekwart jaar aan het procederen. De werknemer kan ook kiezen om zelf een verzoek tot ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter.

Verzoek tot ontbinding tijdens opzegtermijn

Als de werknemer van mening is dat de ontslagvergunning ten onrechte is afgegeven omdat hij geen financiŽle vergoeding heeft ontvangen, dan kan hij proberen zelf een vergoeding te vragen bij de kantonrechter, via een ontbindingsprocedure. Hij dient dan direct nadat de ontslagvergunning is afgegeven zelf een verzoek tot ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter. De werknemer moet dan wel gemotiveerd kunnen aangeven waarom hij recht heeft op een ontslagvergoeding. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopen.

Het is niet op voorhand gezegd dat een werknemer op deze wijze alsnog een vergoeding krijgt, maar als er fouten zijn gemaakt bij de procedure bij het CWI dan is het een mogelijkheid. Gelet op de vele ontslagaanvragen die nu binnenkomen bij het CWI is het niet uitgesloten dat een ontslagvergunning ten onrechte wordt afgegeven. Een voorbeeld ter verduidelijking.

Contact Form