Tarieven

Onze tarieven zijn variabel. Ze zijn afhankelijk van de ingewikkeldheid en omvang van uw zaak. Het uurtarief ligt ongeveer tussen de Ä100,- en Ä140,- (excl. 19% BTW). Wij kunnen een lager uurtarief aanbieden dan andere advocatenkantoren, omdat onze overheadkosten, mede door een efficiŽnte kantoororganisatie, relatief laag zijn.

Pensioen

Het uurtarief kan - in overleg met u - worden aangepast naar uw draagkracht en het financieel belang van de zaak. Niets is zo vervelend om vooraf geen inzicht te hebben in de te verwachten kosten.

Een ander voordeel is dat wij ons honorarium zoveel mogelijk aanpassen aan het in de zaak bereikte resultaat. Het honorarium kan worden gematigd door bijvoorbeeld een lager uurtarief te hanteren.

Er is ook een vaste, (mede in onderling overleg af te spreken) tariefafspraak mogelijk, indien de zaak daarvoor geschikt is.

U moet bijvoorbeeld denken aan een:

  • Gezamenlijke echtscheidingsverzoek (ca Ä600,-)
  • Ondercuratelestelling of bewind (Ä550,-)
  • Adoptieverzoek (Ä500,-)
  • Opstellen contracten (nader overeen te komen)
  • Incassozaken (nader overeen te komen % van hoogte vordering)
  • Formeel ontbindingsverzoek kantonrechter (Ä550,-)
  • Schadeclaim (e.e.a. afhankelijk van de soort zaak)

* De bedragen zijn exclusief BTW en griffiekosten van de rechtbank (welke per zaak verschillend zijn).

Contact Form